5 sterren
8.9/10

Huurvoorwaarden

Op het huren van fietsen (inclusief (E-)bakfietsen), zijn de huurvoorwaarden Fietsbedrijven (versie juli-2017), en voor de (elektrisch) gemotoriseerde (E-) scooters/brommers en Speed Pedelecs de huurvoorwaarden gemotoriseerde tweewielerbedrijven (versie april 2018), van toepassing zoals opgesteld door de BOVAG alsmede de toegevoegde voorwaarden van de verhuurder. De volledige versies zijn beschikbaar en worden op verzoek verstrekt.

De volgende afwijkende bepalingen gelden: 

– Artikel 4 – Ontbinding is in geen enkel geval van toepassing en geldt niet;
– Artikel 8 – lid 5: Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
– Artikel 9 – lid 6: Huuritem mag de provincie niet verlaten en niet naar Amsterdam;
– Artikel 14 – lid 3 & 6: Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;

De volgende afwijkende bepalingen gelden voor de huur van een (E-) scooter/brommer en Speed-pedelec: 

– Artikel 4 – Ontbinding is in geen enkel geval van toepassing en geldt niet;
– Artikel 8 – lid 5: Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
– Artikel 9 – lid 2: Het is niet toegestaan enige verandering aan de E-scooter/Speed-Pedelec of aan het gehuurde aan te brengen.
– Artikel 9 – lid 4: Huuritem mag alleen in onze regio en niet in het duingebied;

Samenvatting van de belangrijkste BOVAG voorwaarden/toegevoegde voorwaarden

– Diefstal verantwoordelijk voor de dagwaarde van de fiets en in het geval van afgesloten verzekering alleen voor eigen risico (voorwaarden deugdelijk met de fiets omgegaan, sleutels overhandigen en aangifte bij politie gedaan). Eigen risico bedraagt max. € 150 per fiets, € 300 per elektrische fiets en €500 per E-scooter/Speed-Pedelec, mits de huurvoorwaarden in acht zijn genomen (12.1).
·  Wilt u geen eigen risico, dan kunt u het ‘Fietsen in Egmond Zekerheden’- pakket afsluiten
– De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde (bij groepen de hoofdhuurder);
– Het vroegtijdig retourneren van het gehuurde geeft geen recht op restitutie;
– Het gehuurde mag het de provincie niet verlaten en niet naar Amsterdam;
– Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
– De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij niet opvolgen van deze huurvoorwaarden, de fiets, zonder recht op restitutie van de huursom, in te nemen;
– Het gehuurde dient bij het filiaal waar het gehuurd is ingeleverd te worden;
– De verhuurder behoudt zich het recht om borg te berekenen;
– De huurder is verplicht goede zorg te dragen voor de fiets/e-scooter/speed-pedelec:
·  De fiets/e-scooter/speed-pedelec dient op slot gezet te worden;
·  De huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets/e-scooter/speed-pedelec
·  De accu dient volgens de betreffende instructies opgeladen te worden;
·  De huurder dient bagage correct te bevestigen;
·  De huurder moet ervoor zorgen dat de fiets/e-scooter/speed-pedelec niet gebruikt wordt door iemand die hier niet toe in staat of bevoegd is;
– E-scooters/brommers kunnen alleen door personen boven de 16 jaar gehuurd en bestuurd worden en:
·  De bestuurder dient zijn brommer- of auto/motorrijbewijs aan de verhuurder te tonen;
·  De verhuurder zal het rijbewijsnummer noteren bij het verhuurnummer wat dan ook alleen door die bevoegde bestuurder bestuurd mag worden; 
·  De  bestuurder dient zich aan de wettelijk geldende verkeersregels en de geldende Fietsen in Egmond gemotoriseerde tweewieler verhuurvoorwaarden te houden;
– Het gehuurde mag niet gebruikt worden buiten de daarvoor bestemde wegen/paden. 
·  (De fiets/E-scooter/Speed-Pedelec mogen dus ook NIET op het strand komen);- Het is niet toegestaan enige verandering aan de fiets/e-scooter/speed-Pedelec of aan het gehuurde te brengen;  – Het zelf bevestigen van een eigen fietskar aan de gehuurde fiets of omgekeerd het bevestigen van een gehuurde fietskar aan een eigen fiets is niet toegestaan;
– Het is verboden personen achterop een bagagedrager mee te nemen (behoudens in van verhuurder gehuurde kinderzitjes);
– De huurder is verplicht schade en/of vermissing zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder;
– Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;

– Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
·  Bij annulering tot de 30e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 10% van de huursom;
·  Bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 30% van de huursom;
·  Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de 3e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom;
·  Bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot 1 dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 90%van de huursom;
·  Bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom

VOORWAARDEN ‘FIETSEN IN EGMOND ZEKERHEDEN’ – PAKKET

Huurder kan bij verhuurder per gehuurd object het ‘Fietsen in Egmond Zekerheden’ – pakket afsluiten, de kosten hiervoor zijn 10% van de totale  huurprijs, exclusief de eventuele  borgsom. Als huurder met verhuurder het ‘Fietsen in Egmond Zekerheden’  – Pakket heeft afgesloten, is huurder voor het betreffende object:

– Geen kosten verschuldigd bij annulering in geval van overlijden van naasten aan huurder of van personen waarvoor het gehuurde is gehuurd;
·  In aanvulling en in afwijking van de annuleringskostenstaffel uit de BOVAG/SER verhuurvoorwaarden is er -ongeacht de ‘timing’-  geen annuleringskostenvergoeding verschuldigd bij annulering ingeval van overlijden van naasten van huurder of van personen waarvoor het gehuurde is gehuurd;

– Geen kosten verschuldigd bij annulering (minimaal 48 uur van tevoren) als de persoon waarvoor het object is gehuurd ziek is geworden voorafgaand aan de huurperiode en geen gebruik zal maken van het gehuurde object wegens deze ziekte;
·  In aanvulling en in afwijking van de annuleringskostenstaffel uit de BOVAG/SER verhuurvoorwaarden is er geen annuleringskostenvergoeding verschuldigd bij annulering, minimaal 48 uur van te voren, als de persoon waarvoor het object is gehuurd ziek is voorafgaand aan de huurperiode en geen gebruik zal maken van het gehuurde object wegens deze ziekte.

– Het eigen risico wordt nooit in rekening gebracht bij schade aan het gehuurde, tenzij de schade is veroorzaakt door schade of  vermissing (ook wel diefstal of verlies) genoemd buiten de provincie of in Amsterdam. 

– Consument is gelet op de BOVAG/SER verhuurvoorwaarden voor schade van de ondernemer in de regel per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico.  Wegens ons ‘Fietsen in Egmond Zekerheden’ – Pakket geldt echter:
·  Het eigen risico wordt nooit in rekening gebracht bij schade aan het gehuurde bestaande uit vermissing, als de huurder de sleutel van het gehuurde kan tonen en aangifte doet van de vermissing in Egmond (of dat nu diefstal of verlies was) is bij de politie en een kopie van het proces verbaal daarvan aan verhuurder wordt overlegd.
·  Het gehuurde mag conform de Fietsen in Egmond Algemene huurvoorwaarden de provincie niet verlaten en niet naar Amsterdam. Vermissingen welke zijn ontstaan buiten deze regio of in Amsterdam vallen daardoor niet onder de Fietsen in Egmond zekerheden.  

Op alle geschillen welke uit de huurovereenkomsten mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorts is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.